بازدید شهردار و مدیر کل نوسازی مدارس به همراه مسئول کمیسیون آموزش شورای شهر از ساختمان هنرستان شهر تازیان پایین

از ساختمان هنرستان
همچنین در این بازدید مدیر کل نوسازی به مسئول کمیسیون آموزش شورا و مردم خوب شهر تازیان پایین قول آماده شدن مدرسه تا اواخر تابستان را دادند .ان شاءالله شروع سال تحصیلی آینده دانش آموزان منطقه در ساختمان جدید خواهد بود.

IMG_5951 IMG_5943 IMG_5936 IMG_5924 IMG_5914