برگزاری مسابقات فوتسال پایه (چمن مصنوعی )

افتتاحیه شروع مسابقات دهه فجر در رشته فوتسال (پایه ) در چمن مصنوعی شهر تازیان برگزار شد .در این رقابت ها با حضور ده تیم از روستاهای اطراف و شهر تازیان در حال برگزاری است.

.

 

IMG_5865 IMG_5860 IMG_5855 IMG_5852 IMG_5837 IMG_5832 IMG_5824