جمعه بازار شهر تازیان :

جمعه بازار شهر تازیان یکی از پربازدیدترین بازارهای محلی منطقه است که به همت همیاری و کمک شهرداری شهر تازیان برای حمایت از   سرپرست خانواده ها راه اندازی شده است . در این بازار محلی  صنایع دستی ، دوغ محلی ، شیر محلی ،نون محلی ، مرغ محلی ، و …………  ارائه می شود . این بازار آنقدر گسترده و شلوغ شده است که از سایر مناطق استان برای فروش و بازدید به این منطقه مراجعه می کنند .

IMG_1792