خانه سالمندان لقمان حکیم :

aroosi

خانه سالمندان لقمان حکیم شهر تازیان یکی از مرکز توانبخشی و نگهداری شهرستان بندرعباس است . که نخستین سرای سالمندان در هرمزگان محسوب می شود، مکانی است که با کمک مردم خیّر و بهزیستی گردانده می شود و نیازمند توجه بیشتر مردم و مسئولان است .

خانه سالمندان شهر تازیان در روزها و ایام خاص مورد بازدید مسئولین ، دانشجویان ، همرمندان و دانش آموزان استان هرمزگان قرار میگیرد .s8

آقای واحدی هم اکنون مسئول سرای سالمندان لقمان حکیم  شهر تازیان می باشند