راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ شهر تازیان

در یوم الله ۲۲ بهمن ۹۷ مردم انقلابی شهر تازیان به صورت خود جوش و با شور و نشاط انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاضر شدند و نشان دادند پای انقلاب و میهن شان تا اخرین قطره خونشان ایستاده اند.

این راهپیمایی از بهشت زهرا شهر تازیان در یک روز بارانی و مطبوع در راس ساعت ۹ اغاز و در مسجد ابوالفضل با ادای تکبیر و برائت و قرائت قطعنامه و اجرای سرود دانش اموزان دختر دبستان شهید بهمنیار و پذیرایی خاتمه یافت .

IMG_8024 IMG_8015 IMG_8013 IMG_8001 IMG_7980 IMG_6810 IMG_6771 IMG_6779 IMG_6790 IMG_6795 IMG_6797 IMG_6802 IMG_6805