شهدای شهر تازیان

سهم شهر تازیان پایین در هشت سال دفاع مقدس ۵ شهید ولاله خونین بود .

شهدای شهر تازیان عبارتند از :

۱- شهید محسن اخلاص طلب ۲- شهید ناصر بهمنیار ۳- شهید کاووس مسلمی ۴- شهید قنبر زارع ۵-شهید غلامحسین حاج حسینی .