همایش پیاده روی خانواده به مناسبت آغاز دهه فجر

راهپیمایی خانواده به مناسبت آغاز دهه فجر و صرف صبحانه بعداز راهپیمایی در فضای مسجد به همراه برگزاری مسابقات متنوع برای فرزندان و خانواده های شرکت کنندگان.

 

IMG_5971 IMG_5983 IMG_5996 IMG_6005 IMG_6015 IMG_6024 IMG_6040 IMG_6068 IMG_6086