کلنگ زنی مسیر شهرتازیان، شهرک مروارید ، بندرعباس

مورخه ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ با حضور استاندار محترم ، نمایندگان مجلس آقایان حاج محمد آشوری تازیانی، احمد مرادی و هاشمی تختی ، شهردار محترم شهر تازیان پایین جناب آقای مهندس جواد شعبانی پور و اعضای محترم شورای شهر تازیان کلنگ زنی این مسیر پر تردد انجام گرفت .

۲۰۱۸۰۶۰۱_۱۸۲۲۱۴